Den pågående och planerade avvecklingen av ett antal svenska kärnkraftreaktorer har skapat ett behov av ny kunskap inom området radioaktivt avfall, skriver Strålsäkerhetsmyndigheten SSM på sin hemsida. Nu satsas därför 2,5 miljoner kronor på forskning. Forskningsprojekten som kommer att beviljas pengar ska handla om dosmodeller för förorenad mark, deponier och friklassning, beständighet hos tekniska barriärer i deponier och markförvar samt om utlakning av radionuklider från betongavfall. Ansökan är öppen för svenska universitet och högskolor samt även för konsultföretag. Syftet med forskningen är att ta fram kunskap som både myndigheten och andra externa intressenter har nytta av.

– Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för tillsyn inom detta avfallsområde och beslutar om friklassning av kvarvarande byggnadsstrukturer och mark. Det finns ett behov av ny kunskap på området och därför satsas 2,5 miljoner kronor på forskning om radioaktivt avfall, säger Svante Ernberg, chef för enheten för avfall och transport på SSM.