Den 18 december ska fullmäktige fatta beslut. Enligt det nya förslaget om riktlinjer om ersättningar till förtroendevalda får finanskommunalrådet Jacob Spangenberg (C) och det andra majoritetsrådet Margareta Widén Berggren (S) 95 procent av riksdagsmannaarvodet under mandatperioden, vilket betyder 63 555 kronor per månad år 2019. Oppositionsrådet P-O Olsson (M) får 60 210 kronor.

Modellen för uppräkning har använts även tidigare. Nytt är att ordförande för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden – som ännu inte valts – får ett höjt årsarvode: 40 procent av riksdagsledamöternas nivå. I gengäld försvinner möjligheten till ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorade semesterförmåner och de berörda får inte heller något timarvode för möten utöver fullmäktiges sammanträden (gäller även kommunalråden).

Även förste och andre vice ordförande i nämnderna får ett fast arvode, på lägre nivå, liksom ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott som inte är kommunalråd. Ledamot i kommunstyrelsen som ensam representerar ett parti och saknar plats i arbetsutskottet får också ett fast arvode.

SD:s gruppledare Martin Wahlsten reserverade sig mot förslaget, med hänvisning till det ansträngda budgetläget och motiveringen att "eventuell uppräkning av ersättningen ska beslutas från fall till fall".

Men Jacob Spangenberg (C) försvarar upplägget.

– Det är viktigt om du går in i ett uppdrag för fyra år att du vet spelreglerna och förutsättningarna. Men sedan är inget hugget i sten, allt kan ändras närsomhelst av fullmäktige.