I en annons efterlyser Forsmarks Kraftgrupp 21 personer till driften av de tre produktionsenheterna.

– Vi har legat på den här nivån de senaste åren när det gäller nyrekryteringen av processoperatörer. De jobbar i skiftlagen och är våra händer och fötter och ögon ute i anläggningarna, säger kommunikationschef Claes-Inge Andersson och pekar på pensionsavgångar och normal rörlighet på arbetsmarknaden som bidragande orsaker.

Bolaget har runt 1 150 anställda och gör cirka 100 externa rekryteringar varje år.

Artikelbild

| Claes-Inge Andersson, kommunikationschef vid Forsmarks Kraftgrupp AB.

– Vi ser fortfarande att det är svårt att rekytera folk inom byggsidan som kan jobba med planering av byggprojekt. Även elkraft är en bristvara inom hela kraftproduktionsbranschen, säger Claes-Inge Andersson.