Det är brist på utbildade och kvalificerade tekniker i Upplandsregionen. Störst är bristen inom life science-företagen och energibranschen och därför har vuxenutbildningen i Östhammar – tillsammans med ett 40-tal företag i regionen – ansökt om fyra yrkeshögskoleutbildningar.

De aktuella utbildningarna är till produktionstekniker, processtekniker inom energisektorn och övrig processindustri, automationstekniker samt processtekniker speciellt inriktad på life science.

Varje utbildning omfattar ett års heltidsstudier, varav tio veckors praktik, och de samverkande företagen har deltagit i upplägget av utbildningarna genom att ange vilka kompetenser som behövs och även godkänna kursinnehållet.

– Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som beviljar statsmedel och beslut om vilka utbildningar som blir godkända väntas i januari nästa år, säger Margaretha Sjöberg Boström.

Hon är processledare för Teknikcollege Uppland, till vilket vuxenutbildningen är certifierat, och hon har stora förhoppningar om att de nya utbildningarna ska kunna starta i vuxenutbildningens lokaler vid Bruksgymnasiet i Gimo nästa höst.

– De här utbildningarna är helt och hållet styrda av företagens behov och behovet här är väldigt stort.

Blir de fyra utbildningarna beviljade statsmedel kommer varje utbildning att erbjuda tjugo platser. Totalt rör det sig alltså om 80 nya utbildningsplatser.