Elever och lärare från fjorton skärgårdsskolor – bland annat Gräsö – presenterar sin skola och hembygd i en gemensam geografibok. Syftet med boken är att dokumentera vardagen och närmiljön. Även Danmark, Finland och Åland har bidrag med i boken. Lärare och elever från Sankt Annas skola och Gräsö skola medverkar och berättar om sina bidrag till geografiboken i samband med boksläppet i landstingshuset i Stockholm den 7 mars.