Som enda lärare i Sverige kommer Christina Fröjd i slutet av juli att följa med på en internationell forskningsexpedition till glaciären Petermann på nordvästra Grönland. Stipendiet är till för högstadie- och gymnasielärare som gör betydelsefulla insatser för att främja naturvetenskap i skolan och som själva har ett intresse och engagemang för forskning i polarområdena. Sedan år 2000 har 15 svenska lärare deltagit.

– Det är ju skitläckert. Pirrigt. Och jättespännande att som biolog få se det här på riktigt, säger Christina Fröjd.

Isbrytaren Oden kommer att fungera som plattform för den forskning som utförs i havet, på glaciären och på land. Ett femtiotal internationella forskare ska arbeta med forskningsprojekt inom bland annat oceanografi, maringeologi och zooekologi. Målet är att öka kunskapen om möjliga förbindelser för varmare havsvatten att strömma in till Grönlands många utlöparglaciärer.

Artikelbild

| Grönland nästa. I slutet av juli kliver Bruksgymnasiets lärare Christina Fröjd ombord på isbrytaren Oden för en månadslång expedition vid Petermannglaciären på nordvästra Grönland. Hon ska delta i ett forskningsprojekt där man tar vattenprover för att analysera förändringar av vattenströmmarna.

– Jag ska följa ett specifikt projekt där vi tar vattenprover ända ned till 2 000 meters djup. Vi ska mäta salthalt, temperatur och syre på många platser för att förstå vilken riktning som strömmarna tar när klimatet förändras och isen smälter.

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som samordnar svensk polarforskning. Lärarstipendiet utlyses inför större expeditioner med målet att öka intresset hos allmänheten för naturvetenskap. Under den månad som expeditionen pågår planerar Christina Fröjd att ha en egen blogg – utöver Polarsekretariatets blogg – där Bruksgymnasiets elever och andra intresserade kan följa arbetet.