C Företaget ekonomisk förening har fått grönt ljus från barn- och utbildningsnämnden för att bedriva enskild pedagogisk omsorg i form av familjedaghemsverksamhet i Gimo, från 8 januari nästa år. Ansökan avser två avdelningar och 20 platser. Familjedaghemmet heter enligt ansökan "Bruksbarnens i vått och torrt". Beslutet i nämnden gäller under förutsättning att verksamheten kommer igång senast i juni och att familjedaghemmet blir godkänt i övrigt.