– Det känns jättekul och det var verkligen överraskande. Jag visste att jag var nominerad, men jag visste inget mer än så, säger Martin Schreij.

Till vardags arbetar han som undersköterska på LSS-boendet Boda i Östhammar, men han har även en uppgift att vara handledare till bland annat elever från vård- och omsorgscollege på Bruksgymnasiet.

– Min funktion är att undersköterskeeleverna får se hur vårt arbetsställe ser ut och de får följa våra rutiner och arbetsuppgifter, förklarar Marin Schreij.

Han nominerades av Mina Abdollahi som är enhetschef för Östhammars kommuns LSS-verksamhet.

– Martin är en fantastisk handledare och han är dessutom språkombud, säger Mina Abdollahi.

Som språkombud stöttar Martin Schreij anställda inom kommunens LSS-verksamhet med språkstöd.

– Jag hjälper till där det finns språksvårigheter och det kan handla om svenska som andraspråk eller dyslexi, säger Martin Schreij och fortsätter:

– Det kan även handla om kulturkrockar. Många säger "ja" för att inte verka okunnig även om personen inte vet vad som ska göras. Då måste jag ställa frågor där det inte går att svara "ja". Personen får i stället beskriva vad som behöver göras.

I och med att Martin Schreij utsetts till årets handledare i Uppland kommer han, som en av femton, att ha möjlighet att utses till årets handledare i Sverige av vård- och omsorgscollege.