Det visar undersökningen "Kommunens kvalitet i korthet" med 258 deltagande kommuner (se fakta). Östhammars kommun är en av tio kommuner som får full pott med att ge medborgare svar inom två dagar när en enkel fråga mejlas in till den centrala adressen. När det gäller telefoni anser 92 procent att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen. 69 procent får svar på frågan inom en minut, och medelvärdet i riket är 51 procent.

– Vi ska kunna svara på frågor och ge ett så bra bemötande som möjligt, säger Helena Ståhl, kundtjänstchef på Östhammar Direkt.

Enligt kommunen tog kundtjänsten Östhammar Direkt i fjol emot 60 000 telefonsamtal, 6 200 e-post och 3 500 besök. 74 procent av de frågor som kom in kunde besvaras direkt.

– Vår tillgänglighet och vårt bemötande är något som vi ska vara jättestolta över. Det känns mycket bra att vi får ett så gott betyg, säger Peter Nyberg som är kommundirektör i Östhammars kommun.

När det gäller andra faktorer utifrån tillgänglig statistik har Östhammars kommun inte alltid lika hög rankning. I en genomgång av öppettider på huvudbibliotek, simhall och återvinningscentral utöver tiden 08–17 på vardagar ligger medelvärdet på 58 medan Östhammars siffra är 37. Uppsala är enda kommunen i länet på tio-i-topp, med 117 timmar. Syftet med måttet är att få kunskap om hur väl kommunen har organiserat sin verksamhet för att kunna nå ut med servicen till en så bred grupp som möjligt av medborgarna.

Av dem som erbjudits plats inom förskoleverksamheten och fått plats på önskat placeringsdatum ligger Östhammar strax över medel, med 64 procent. Uppsala ligger under medel, med 42 procent. För Knivsta och Heby gäller 78 respektive 69 procent.

Också inom äldreomsorgen finns det statistik. På frågan hur många olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod hamnar Knivsta, Uppsala och Östhammar i "bottenskiktet" med 19 respektive 20 personer. Snittet i undersökningen är 15 och högst kontinuitet har man i Sorsele med 6 personer från hemtjänsten på två veckor.

– Vi försöker arbeta med vår planering för att få högre kontinuitet och ökad trygghet för våra brukare. Det här är ett av områdena där vi vill förbättra oss och jag tror också att vi kan göra mer när det gäller samordning, säger vård- och omsorgschef Carina Kumlin till UNT.

Brukare vid särskilda boenden i Östhammars kommun är mer nöjda än rikssnittet med sitt boende. 89 procent är ganska/mycket nöjda med sitt boende, medan medelvärdet är 83 procent. När det gäller hemtjänsten är 88 procent ganska/mycket nöjda medan medelvärdet är 92 procent.