Två av tre nattpatruller hade problem med att komma fram till brukarna. Personalen kunde inte köra iväg med sina bilar eftersom träd låg omkullblåsta på vägen. De fick vänta tills träden tagits bort från vägen.

Under dagen, när vinden mojnat, fortsatte problemen, i många fall handlade det om en dryg timmes väntetid.

– Men allt har fungerat bra, ingen allvarlig incident har inträffat vad jag känner till, säger Carina Kumlin, vård- och omsorgschef i Östhammars kommun.

Stormen orsakade inte bara problem med framkomligheten på vägarna. Tusentals personer drabbades av strömavbrott och värst drabbat var Gräsö och landsbygden.

– Många hade förberett sig genom att tappa upp vatten, ta in ved och använda stormkök. Svårigheterna handlade främst om att kunna värma mat. Men jag måste säga att här ute längs kusten är folk bra förberedda, de har varit med förr och är härdade inför sånt här, säger Carina Kumlin.

Omkring 1 000 äldre personer i kommunen har trygghetslarm som går till trygghetsjouren alla tider på dygnet. Dessa larm är digitala och påverkades inte av stormen.