Samvaro i solnedgång. Baddoktorer och kallbadsdopp. Soaréer och kappsegling. Upplandsmuseet på Fyristorg i Uppsala visar en utställning med fotografiska bilder, kläder och föremål i en ambition att fånga tidsandan och försöka förklara vad badortsepoken kom att betyda för Östhammar och Öregrund.

– Det var enormt påkostade och stora byggnader som uppfördes. Varmbadhus, kallbadhus, societetshus med aktiviteter runt omkring, restauranger, salonger och danslokaler. Det var inte lite man satsade, säger utställningsproducent Ingrid Zakrisson.

För befolkningen i Östhammar och Öregrund innebar epoken att nymodigheter som tennis och cykling fick spridning. Möjligheter till säsongsarbete som baderska eller på restaurang dök också upp. Dessutom var det många ortsbor som försåg sina hus med snickarglädje, hyrde ut till stadsborna och själva flyttade ut till lillstugan.

Artikelbild

| Badfest vid Östhammars havsbadanstalt kring sekelskiftet 1900. Tävling att ro i tunna.

– Det gav extrainkomster som de kunde leva gott på, säger Ingrid Zakrisson som berättar att Upplandsmuseet byggt upp miljöer med bland annat en stor veranda, bildspel och havsljud för att ge besökarna en mer levande känsla av hur livet tedde sig.

Ett av motiven bakom utställningen är att Skötsner-Edhlunds samling med cirka 20 000 glasplåtar och negativ nyligen överlåtits till museet av Östhammars kommun. Utställningen invigs i dag tisdag av Östhammars kommuns kultur- och fritidschef Lena Hellström. Även Anna-Lena Lindgren Jorlin, tidigare bibliotekarie i Öregrund, medverkar.

Utställningen pågår ända till 29 januari. Planen är att delar av utställningen ska visas i Rådhussalen i Öregrund nästa år och senare på nya Storbrunn i Östhammar.