Fyndet gjordes i somras i en bostad i Östhammars kommun. Enligt åtalet var både serienummer och tillverkningsnummer bortslipade från vapnet vilket gjorde att det inte kunde spåras och därför var "synnerligen lämpligt för illegala användningsområden".

Vapnet förvarades dessutom enligt åklagaren lätt tillgängligt och var skjutklart. Den åtalade mannen har i polisförhören nekat till brott.