Stora delar av Frösåkersskolan (åk 7-9) ska rivas för att ge plats åt den nya skolan. En del undervisningslokaler som tidigare renoverats skulle dock sparas, var planen. Men nu ser det inte ut att bli så i full utsträckning. Kök, matsal och kulturskola som rustats relativt nyligen klarar sig. Men ytterväggarna på huskroppen där hemkunskapen, textilslöjd och musiksal på Frösåkersskolan inryms har fuktskador och fönstren är i dåligt skick. Tjänstemännen på tekniska förvaltningen har tillsammans med SH Bygg kommit fram till att lokalerna bör rivas.

– Det har tidigare gjorts en ytskiktsrenovering här. Men vi har gjort en fuktinventering i fjol som visat att huset är i sämre skick än vi trodde. Det finns impregnerade syllar som avger gas som man kan bli sjuk av. Därför rekommenderar vi att riva även den husdelen, och lägga in de kvadratmetrarna i den nya skolbyggnaden, säger Johanna Yngve som är byggprojektledare vid Östhammars kommun.

Budgeten på 206 miljoner kronor kommer i så fall inte att räcka till. Enligt ett tjänstemannaförslag till kommunstyrelsens arbetsutskott behöver investeringsbudgeten höjas med 34 miljoner kronor. Frågan har varit uppe en första sväng, men något beslut är inte fattat. Det är även oklart hur den ökade kostnaden påverkar årshyran för barn- och utbildingsförvaltningen.

Artikelbild

| Plats för ny skola i Östhammar. Huskroppen till höger måste sannolikt rivas. Nya undervisningslokaler för årskurs 4-9 ska byggas i tre plan, och placeras ungefär där den funktskadade huskroppen står.

– Tjänstemännen ska räkna på det, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C).

Påverkar det här tidplanen?

– Nej, det ska det inte göra. Vi vill hålla tempo.

Oppositionens Lennart Owenius (M) menar att det är ett rimligt förslag som lagts fram.

– Det är kanske en bra investering, i stället för att man skulle vara tvungen att renovera de här lokalerna om fem år.

I sommar kan en del rivningsarbete inledas och byggstart är planerad i höst. Inför skolstarten hötterminen år 2020 ska bygget vara helt genomfört. Vad som ska hända med de skyddsrum som finns i källaren på nuvarande Frösåkersskolan, och bland annat används av den lokala skytteföreningen, är oklart.

– Vi måste få rivningslov innan vi kan ansöka till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, red:s anm) om avveckling av skyddsrummen, säger Johanna Yngve.

Vad händer om MSB anser att skyddsrummen behövs?

– Då får vi bevara dem. Men det är det sista som ska rivas, och vi bedömer att vi har tid på oss att lösa det om skulle bli så.