Polisförhör med de inblandade ungdomarna är inledda och polis från Östhammar och Uppsala kommer att ha löpande patrullering på orten och vid boendet, meddelar polisen, som i nuläget inte vill uttala sig om anklagelserna.
– Jag kan inte kommentera några händelser eller brottsmisstankar, men vi sitter i förhör med killarna och jobbar med anmälningar från förra veckan och även en del nya tips som kommit i veckan, säger polisens presstalesman Christer Nordström.

Enligt platschef på Östero, Kristian Örsell, finns det en fortsatt hotbild mot boendet och en del av pojkarna ska efter förra veckan händelser ha fått motta hotfulla meddelanden på Facebook. En vakt kommer nu att bevaka flyktinghemmet under veckan.
– Många är skärrade och nu vill vi fokusera på att hålla boendet säkert. Det är dock svårt att säga exakt hur hotbilden ser ut, säger han.

Inte heller polisen vill uttala sig om någon hotbild i nuläget.
– Det jag kan säga är att vi patrullerar området kontinuerligt, säger Christer Nordström.
Socialförvaltningen i Östhammars kommun har satt in extra personal i form av en socialsekreterare och en fältsekreterare på orten och kommunchef Peter Nyberg kommer under torsdagen att träffa Österbybruks utvecklingsgrupp för ett möte kring situationen.
– Tanken är att förutsättningslöst diskutera läget och titta framåt för att se vad vi kan göra gemensamt. Utvecklingsgruppens medlemmar representerar Österbybruk och jag tror att vi tillsammans kan samverka med bygden för att inte fler liknande händelser ska inträffa, säger socialchef Kenneth Lindholm.

Under tiden kommer kommunens fältsekreterare att samtala med bland annat kyrkan och idrottsföreningar, men även ungdomar på orten. Migrationsverket som ibland kopplas in i ärenden där spänning mellan allmänheten och flyktingar uppstår, kommer inte att delta i några samtal.
– Vi kan till exempel rådgöra och vara med på möten med allmänheten men vi har inget formellt ansvar i omhändertagandet av barnet, det ligger på kommunen. Om kommunen kontaktar oss är vi öppna för att vara med och informera och meddela, men någon sådan kontakt har vad jag vet inte gjorts, säger Richard Svanegård, ansvarig för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Uppsala län.
UNT har försökt komma i kontakt med de boende på Östero men de har avböjt att medverka.