Inom projektet Attraktiva orter har mycket positivt gjorts av ideella krafter som backats upp av ekonomiska medel från bland annat kommunen. Det klarast lysande exemplet är arbetet som gjorts vid Gimodammen där över 1 000 arbetstimmar lagts ned av frivilliga Gimobor för att göra badplatsen mer attraktiv. Samtidigt har det varit svårt att få fart i de andra fokusgrupperna runt om i kommunen under projektets två första år. – Det har hänt jättemycket sedan dess och det har bildats jättemånga nya grupper. Just nu är det 16 stycken, säger projektledaren Micaela Zackrisson.

Bland annat har grupper som vill arbeta med Gräsöbacken, skidbacken i Alunda och en som ska röja upp på Krutudden i Östhammar startats.

– Vi försöker verkligen pusha grupperna att jobba på och sätta sina mål och göra klart finansieringsplanen. När det väl blir vår kan allt starta, helst innan sommaren för då är det fullt upp med annat, säger Micaela Zackrisson.

Attraktiva orter är ett projekt som startade 2017 och som drivs av Företag i samverken – som har sex medlemmar: företagarföreningarna i Östhammar, Öregrund, Gimo, Österbybruk och Alunda tillsammans med kommunen. Första året satte kommunen undan 800 000 kronor som kunde fördelas mellan de olika fokusgrupperna. För 2018 fanns 500 000 kronor att söka. Arbetet inom projektet bygger på att de olika fokusgrupperna själva kommer med förslag och idéer.

Företag i samverkan är projektägare och projektet finansieras genom Leader Upplandsbygd, Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Företag i samverkan.

Projektmedel har även lagts på belysning som kommer sättas upp i de fem tätorterna i kommunen.

– Det rör sig om 125 000 kronor till varje ort. Det ska gå till vineterbelysning som kan sitta uppe till slutet av februari. Gruppen i Östhammar fick sin belysning levererad under fredagen och de andra är på gång, men Öregrund kommer använda sina pengar först 2019. Vinterbelysningen kommer sättas upp inom kort, säger Micaela Zackrisson.