Det råder full aktivitet vid Gimobadet strax innan klockan sex på onsdagskvällen. Vid ingången till badet håller en liten grävmaskin på att gräva stolphål till den nya entrén. På den stora gräsytan jobbar ett tiotal frivilliga Gimobor med att bygga klart badets nya flytbrygga.

– Gruppen i Gimo är mest aktiv och helt fantastisk. Så mycket tid och arbete de lägger ned där, säger Micaela Zackrisson från Företag i samverkan.

Hon är projektledare och spindeln i nätet för alla lokala grupper som bildats i Östhammars kommun. I maj i år godkände Jordbruksverket projektets ansökan och nu finns pengar till administration, en konsult, att ge ut en tidning om projektets framgångar och till återrapporteringen till Jordbruksverket.

Artikelbild

| Roger Larsson är sammankallande för fokusgruppen som rustar upp Gimobadet.

– Projektet bygger på samfinansiering och kommunen satte undan 800 000 kronor som fördelades mellan grupperna. I år är ytterligare en halv miljon tillgängligt, säger Micaela Zackrisson.

Det finns flera aktiva grupper i gång just nu. Bland annat en som arbetar med Alunda centrum, tre olika Östhammarsgrupper och en i Öregrund som jobbar med Västerhamn. Och fler är på gång att bildas. Gimobadetgruppen startade förra året och sedan dess har mycket hänt.

– Den här badplatsen var ganska igenväxt när vi började. Därför började vi med att röja sly och bredda stranden och vi tog hit mer sand. Vi fixade en utedusch, nyrustade toaletterna. Hälften av bryggorna är nya och vi har satt upp ett nytt staket. I kväll ska vi gräva och sätta upp stolpar till entrén, säger Roger Larsson som är sammankallande för gruppen.

Grupperna har relativt fria tyglar och kan komma med egna idéer som kommunen sedan godkänner eller avslår. Henrik Sundin är utemiljöansvarig på Östhammars kommun och ser till att det finns byggmaterial för de lokala grupperna. Han är imponerad över att så många hjälpt till för att få badplatsen fin igen.

Artikelbild

| Johan Storm övervarkar arbetet med att bygga en ny entré till Gimobadet.

– Det har varit flera frivilliga och folk som kommit hit med maskiner för att hjälpa till. Det görs ett otroligt jobb och i början var det över 30 personer här, säger Henrik Sundin.

Framför allt är det en liten sammansvetsad kärna som vecka efter vecka kommer till Gimobadet för att bygga eller röja sly. Men för att arbetet ska utvecklas ytterligare hoppas de frivilliga arbetarna att fler ska komma dit för att hjälpa till.

Artikelbild

| Varje vecka samlas frivilliga för att rusta upp och snygga till Gimobadet. Som mest har det varit över 30 personer som hjälpt till.

– Vi får otroligt mycket positiv respons för det vi gör här. Det behövs mer folk, men jag vet inte hur vi ska nå ut, säger Johan Storm.