Från och med i juli får inte barn som börjar skolan gå hos kommunal dagbarnvårdare, eller dagmamma, som familjedaghem (pedagogisk omsorg 0-12 år) ofta kallas. Beslutet togs den 1 februari av barn- och utbildningsnämnden. Artikeln i UNT kom som en obehaglig överraskning för flera föräldrar. Även dagbarnvårdare i Alunda och Gimo blev tagna på sängen. Först den 26 februari skickades ett brev till vårdnadshavare om beslutet – utan någon hänvisning om hur man kunde överklaga. Någon tid att överklaga fanns dessutom inte, eftersom det gått mer än tre veckor.

Både föräldrar och dagbarnvårdare har protesterat förgäves. De har svårt att förstå grunden till politikernas beslut.

– Det här handlar om så få barn. Dessutom får de privata dagmammorna i kommunen fortsätta att ta in skolbarn, och inte vi. Det är diskriminerande, säger dagbarnvårdaren Gisela Krantz Söderberg som undrar vad som hände med politikernas ansvar att lyssna in synpunkter från dem som är berörda inför beslut, och varför frågan inte ens varit uppe på något skolrådsmöte.

Artikelbild

| Föräldrar i Alunda vill fortsätta ha sina barn hos kommunala dagbarnvårdare när de börjar i skolan, men genom beslutet hänvisas skolbarnen till fritids. Närmast syns dagbarnvårdare Gisela Krantz Söderberg och föräldern Jenny Elovsson (t h).

Ett öppet möte har hållits i april, på initiativ av personal och föräldrar. Politiker och tjänstemän radade vid mötet upp fördelar med fritids. Men föräldrarna ifrågasätter hur politikerna kan anse sig veta bättre om vilken omsorg som är mest lämplig för dem.

– Vi har sökt dagmamma för att våra barn ska få känna sig trygga i en mindre grupp, säger Johanna Eriksson som har två barn.

Även Jenny Elovsson har två barn inskrivna. Åttaåringen får fortsätta, men för 4-åringen gäller alltså fritidshem från förskoleklass.

– Jag kan inte förlika mig med att politikerna menar att de vet vad som är bäst för mina barn. För mig som förälder är ju den största vinsten att mina barn ska kunna gå här tillsammans, säger Jenny Elovsson som i likhet med flera andra föräldrar menar att större barngrupper inte passar alla.

– Det här handlar inte om för- och nackdelar med fritids, utan vad vi vill ha för våra barn.

Till försvar för beslutet har anförts att få barn i åldern 6 till 9 år går hos dagbarnvårdare och att det försvårar det sociala samspelet med jämnåriga. Dessutom har det talats om kostnader och budget. Men dagbarnvårdaren Annelie Jansson har svårt att tro att några få skolbarn kan innebära stora merkostnader. Hon anser också att åldersblandade grupper har sina fördelar.

– Små barn ser vad de äldre gör och lär sig, och de som är äldre tillåts att vara barnsliga och leka. Det finns mycket att vinna på det.

Läs även:

Skolbarn inte välkomna i familjedaghem