IP Onlys presschef Niclas Karnhill säger att kunder som inte har fått fiberanslutning inom 24 månader inte automatiskt har rätt att avbeställa utan kostnad.

– För att kunna investera stora summor på fiberutbyggnaden på landsbygden behöver aktörerna, däribland vi, kunna ta ut en avbeställningsavgift om vi upparbetat kostnader.

Är det rimligt att kräva 4 900 kronor av en kund som inte fått utlovad fiber på långt två över år, och vill avbeställa eftersom han flyttat?

Artikelbild

| Grävjobb återstår fram till en anslutningspunkt någon kilometer bort från Skyttbacksvägen.

– I detta fall har det i dag tagit så lång tid att kunden kan säga upp kostnadsfritt. Vi agerar pragmatiskt från fall till fall, där kundens synvinkel självklart är viktig.

Niclas Karnhill återkommer till att IP Only liksom andra aktörer är beroende av tillstånd, exempelvis från Trafikverket som haft svårt att hantera mängden ärenden. Han menar att punkten om 24 månader kan förlängas och hänvisar till en avtalstext som säger ”överenskomna leveranstider förutsätter […] att installations- och anslutningsarbetena inte i övrigt stöter på hinder som inte skäligen kunde förutses av IP-Only”.

– Om vi upplever sådana externa hinder, som inte kunde förutses när avtalet skrev, så kan det ta längre tid än förväntat att få fiber.

Det finns de som menar att IP Only försöker lura kunder på pengar. Vad säger du om kritiken?

– Vi vill ha nöjda kunder, och är tydliga med varför vi – och andra aktörer – i vissa fall behöver ta ut en avbeställningsavgift. Men vi har sett vissa fall där kunderna fått vänta för länge för att avbeställningsavgift skulle vara motiverad, vi har åtgärdat dessa misstag och tagit åt oss av kritiken.

När det gäller förseningarna på Sporrbacksvägen hänvisar han till att Trafikverket sagt nej till bolagets ansökan om att få utföra ett arbete under järnvägen. Nu söker IP Only andra alternativ.

– Vi tar alla förseningar på allvar, och har kontinuerligt ökat utbyggnaden under 2018. Under 2019 kommer vi bygga mer än vi någonsin gjort, säger Niclas Karnhill.

Enligt Östhammars kommun har IP Only i år fått nej på två ansökningar om markgrävning längs Sporrbacksvägen eftersom man inte återställt arbete som utförts i Öregrund. En tredje ansökan ska vara inlämnad.

– Vi håller inne med nya grävtillstånd tills man återställt enligt de regler vi har. Nu väntar jag bara på en påskrift, sedan kommer vi att bevilja grävtillståndet, säger Anders Hedberg på tekniska kontoret.