Ge oss ett arrendekontrakt, så ska vi se till att Societetshuset Källör blir ett allaktivitetshus värt namnet. Det var budskapet från Östhammars bygdegårdsförening till kommunledningen vid mötet som lockat drygt femtio åhörare. Siv Landström är föreningens ordförande:
– Kommunens beräkningar av vad det skulle kosta att renovera byggnaden bygger på att man skulle ha den i toppskick. Men vi vill göra en varsam restaurering i etapper, utifrån de pengar som kommer in genom olika bidrag som man kan söka, och naturligtvis med hjälp av frivilliga krafter.

Ett problem som hon lyfte fram var att det är svårt att få tag på bidrag när föreningen inte har tillgång till byggnaden genom en fullmakt eller via ett arrendekontrakt. Hittills har den politiska majoriteten talat mer om rivning för att ge plats åt en eventuell hotelletablering.
– Vi hoppas att Östhammars kommun ändrar sig, sade Siv Landström.

Representanter från länsstyrelsen, Upplandsmuseet och Bygdegårdarnas riksförbund var också inbjudna för att tala. Samtliga lyfte fram det kulturhistoriska värdet i det före detta societetshuset som är ett av få bevarade minnesmärken från badortsepoken i Östhammar.

Artikelbild

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C) gav inga löften, men efterlyste en tydlig avsiktsförklaring från föreningen.
– Vi vill se ett hållbart förslag innan vi tar ställning till era idéer.