Företag, högskolor, kommunen och försvarsmakten fanns representerade vid de montrar som ställts upp i Bruksgymnasiets korridor på torsdagen. Dessutom hölls föreläsningar av fackföreningar, arbetsförmedlingen och företag.

– Det är bra att man får möjlighet att titta på olika alternativ. Jag funderar på om jag ska börja plugga till arbetsterapeut direkt efter gymnasiet eller jobba ett tag först, säger Ellen Andersson som läser tredje året på samhällsvetarprogrammet.

Bland montrarna syns mest lokala företag och utbildningsalternativ, men Ellen Andersson menar att hon helst vill flytta.

Artikelbild

| Gymnasieeleverna Albin Larsson, Oskar Lindqvist, Anton Dahlin och Casper Ramström tittade runt bland montrarna på karriärdagen. Alla fyra tycker att Bruksgymnasiet är en bra skola.

– Jag vill se någonting nytt och lära känna nya människor, säger hon.

Bakom karriärdagen står kommunens studie- och yrkesvägledare som har bjudit in olika aktörer på arbetsmarknaden att besöka Bruksgymnasiet.

– Vi har ordnat den här dagen för att eleverna ska få idéer och inspiration. Sen är det bra att de får möta potentiella arbetsgivare och informeras om vad som efterfrågas, säger Hans Lagenius, studie- och yrkesvägledare vid Östhammars kommun.

Men samtidigt som sistaårseleverna tittar på yrkes- och utbildningsalternativ har Bruksgymnasiet svårt att locka nya elever. Skolans högskoleförberedande program har bara 19 sökande på 120 platser och yrkesprogrammet endast 49 sökande på 96 platser. Totalt alltså 68 sökande på 216 platser vid det preliminära gymnasievalet.

– Det är det minsta antalet sökande vi har haft. Men man måste tänka på att elevunderlaget i länet är mindre än normalt och att det endast har varit en omgång av gymnasievalet. Vi brukar få fler sökande senare på året, säger Christer Fernqvist som är rektor på Bruksgymnasiet.

Han menar dessutom att många elever som väljer att läsa på annan ort ångrar sitt val.

– Vi brukar få ett tjugotal elever till några månader in på höstterminen, då de inser hur mycket tid pendlandet till Uppsala tar från deras fritid, säger Christer Fernqvist.

I tisdags presenterade han skolans situation för barn- och utbildningsnämnden i Östhammar. Kommunen stoppar vanligtvis intaget för program som har färre än åtta sökande, men har nu gjort ett undantag.

– Vi håller alla program öppna, även om det är få sökande. Gymnasievalet är väldigt trendkänsligt och Bruksgymnasiet är viktigt för kommunen, så vi vill fortsätta att satsa, säger Roger Lamell (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Östhammar.

Oskar Lindqvist som läser andra året på teknikprogrammet är glad att han valde Bruksgymnasiet.

– Vi har bra lärare och en fin stämning på skolan. Många vill till Uppsala, men jag vill stanna i närheten av Gimo eftersom jag har mina vänner här, säger Oskar Lindqvist.