Ambitionen är att kartan ska nyttjas av skola, invånare och föreningar. Hur bidraget används redovisas till kultur- och fritidsförvaltningen vid Östhammars kommun. Föreningen har också fått stöd via Idrottslyftet. Kostnaderna har bedömts till 200 000 kronor, varav föreningen genom eget arbete står för 25 000 kronor.