Det uppger polisinspektör Agnetha Degerstedt på polisens hemsida. Snöskoterkörning ingår inte i den svenska allemansrätten - därför ska man alltid prata med markägaren, när man vill köra på någon annans mark. "Det finns känslig skogs-och jordbruksmark som lätt kan skadas även om den är snötäckt. Du kan bli skadeståndsskyldig om du skadar annans mark. Det är inte tillåtet att köra alltför nära bostäder/bebyggelse", skriver polisen.

Vidare framgår att hänsyn ska tas till skidspår som finns, så att de inte förstörs.