Till hösten startar vuxenutbildningen i Östhammars kommun en ny YH-utbildning mot processtekniker i Gimo, med plats för 20 personer. Yrkeshögskolans utbildningar ska svara mot arbetsmarknadens behov. Behöriga att söka är de som har ett fullständigt gymnasiebetyg och uppfyller särskild behörighet. Bakom ansökan om YH-utbildningen står Teknikcollege Uppland och utbildningen sker i samarbete med Gimo Utbildnings AB, dotterbolag till Sandvik.