Regeringen beslutade år 2016 att ge kommunerna pengar för stärkt bemanning inom barn- och ungdomsvården. Pengarna kunde användas till socialsekreterare, arbetsledare och administratörer. Östhammars kommun har redovisat att 437 000 kronor använts för "utredningsadministratörer" och Socialstyrelsen har nyligen beslutat att beloppet ska återbetalas.

Kommunen har överklagat och påpekat att man valt begreppet "utredningsadministratör" för att klargöra rollen, höja statusen och underlätta rekrytering. De som anställts har varit inriktade på att serva och stötta, skriver kommunens socialchef Håkan Dahlqvist i överklagandet till förvaltningsrätten i Stockholm.