Konstföreningen Fröja Östhammar. Så heter Östhammars konstförening sedan några år tillbaka, för att minska risken för förväxling med Östhammars konstnärsförening.

– Föreningen bildades i början av 1980-talet och en av grundarna var Kerstin Lindblom. Hon drog också som ett privat initiativ igång Galleri Fröja 2005. Sedan några år tillbaka drivs galleriet av konstföreningen och när vi skulle byta namn kändes det naturligt att ta upp det i föreningsnamnet, säger Annika Rennerskog.

Hon är ordförande i konstföreningen sedan årsmötet i början av året och hon tog då över ordförandeklubban efter ovan nämnda Kerstin Lindblom.

Artikelbild

| Annika Rennerskog, ordförande i konstföreningen Fröja.

Annika Rennerskog har varit medlem i föreningen i nära nog tio år och hon gick med för att få möjlighet att dela sitt intresse för konst med likasinnade.

– Jag besitter ingen stor kunskap när det gäller konst, intresset är känslomässigt men ger också möjlighet till ökad kunskap, säger hon och fortsätter:

– Konst är så mycket och det är fantastiskt när man får möjlighet att besöka utställningar och vara med på konstresor.

Just konstresor är en viktig del i konstföreningen Fröjas verksamhet. På våren arrangeras en endagsresa och inför varje höst planeras en flerdagarsresa.

– Den här hösten stod Nyköping, Linköping och Norrköping på programmet och intresset var stort. Resan var fullbokad och blev mycket uppskattad.

Konstnärsbesök till konstnärer i närområdet ordnas också liksom ett flertal utställningar i Galleri Fröja på Norra Tullportsgatan i Östhammar, företrädelsevis med konstnärer från närområdet.

Och nu stundar det årliga konstlotteriet, då inköpta verk först visas upp i samband med skyltsöndagen i Östhammar och någon dag senare lottas ut bland medlemmarna.

– Det är en av årets höjdpunkter, säger Annika Rennerskog.

Till våren väntar dessutom en helt ny aktivitet i föreningens regi; en föreläsningsserie på temat Kvinnor i konsten.

Serien kommer att vara öppen för såväl medlemmar som övrig allmänhet och vid tre tillfällen från februari till april kommer konstvetaren Helene Warpe, verksamhetsutvecklare på studieförbundet Sensus i Uppsala, att föreläsa i Equmeniakyrkan i Östhammar.

– Det här blir rena föreläsningar, men längre fram vill vi även ordna studiecirklar av olika slag.

– Det händer verkligen mycket i vår förening just nu, avslutar Annika Rennerskog.