Den borgerliga gruppen stödde s-majoritetens driftbudgetförslag för år 2006, men motsatte sig att lägga 10 miljoner kronor i fritidsnämndens investeringsbudget för år 2009.
En stor del av pengarna var avsedda för en satsning på en ny konstgräsplan vid Idrottsgården i Gimo.
— En konstgräsplan är en tillväxtfaktor, sade finanskommunalrådet Margareta Widén Berggren (s).
— Det får vara slut på valfläsket för idrottsrörelsen kontrade oppositionsrådet Bengt Johansson (c) och kallade konstgräsplanen för plastmatta.

Andra satsningar
Flera borgerliga politiker ansåg att kommunen hellre borde satsa mer på fastighetsunderhåll, äldrevård, ungdomar och ett kulturhus i Östhammar.
— Vi satsar redan mycket pengar på idrott och fotboll. Då kanske det är dags att satsa på något annat nu, sade Anna-Lena Söderblom (m), som fick medhåll av Christina Carlsson (kd):
— Jag har svårt att se att en konstgräsplan skulle vara en kommunal angelägenhet.
Energiförbrukningen och driftskostnaderna för uppvärmning av planen diskuterades också. Ingvar Johansson (s) sade att det handlade om att visa en vilje­inriktning.

Expanderande kommun
— Vårt parti vill visa att vi har en framtidstro och att Östhammar är en kommun som expanderar, som vill och vågar och har modet.
Birger Norén (sos) ansåg att det vore onödigt att binda upp sig för något som ligger så långt fram i tiden.
— Jag är ingen älskare av borgerlig politik, men det behövs andra stora satsningar som måste vara viktigare än några gästande fotbollslag.
Efter omröstning stod det klart att den borgerliga gruppen fick stöd av s samtidigt som vänsterpartiet avstod från att rösta. Därmed vann den borgerliga gruppens förslag med 24 röster mot 23.
— Vi har inte tillräckliga anslag för den service som behövs inom skolan och äldreomsorgen, så det vore fel att satsa på en konstgräsplan just nu, sade Mohammad Sabur (v).

Inget gehör för sänkt skatt
Beslutet innebär att de 10 miljonerna går tillbaka till kommunstyrelsens ospecificerade budget. De Borgerliga fick dock inga andra partier med sig på ett yrkande om sänkt skattesats under den kommande fyraårsperioden.
Driftbudgeten för år 2006 och flerårsplanen för år 2007 till 2009 antogs också, trots att Birger Norén yrkade på avslag.
Frågan om konstgräsplan debatterades även senare under kvällen med anledning av en inlämnad motion som fritidsnämnden besvarat. I skrivelsen nämns tänkta kostnader för en konstgräsplan. Arno Unge (mp) undrade vad fullmäktige egentligen debatterade eftersom man redan fattat beslut om att ta bort investeringspengarna från fritidsnämnden.
— Det finns inget i skrivelsen som säger att det här ska genomföras.
Den borgerliga gruppen yrkade på avslag för motionen och fick majoritet, tillsammans med både v och sos.