Cirka 500 meter ner i Forsmarks bergrum vill SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, börja bygga kärnbränsleförvaret runt år 2015 om alla tillstånd är klara. Debatten om risken för kopparkorrosion i slutförvaret har varit intensiv de senaste åren efter att KTH- forskare visat i experiment att koppar kan korrodera i syrefritt vatten. Men enligt det statliga Kärnavfallsrådet kan man inte dra som slutsats att samma process skulle ske i Forsmarks bergrum.
– Det som KTH-forskarna har kommit fram till är intressant ur grundvetenskaplig synvinkel, men det gäller inte slutförvaret. Om man har lerbufferten något så när intakt är det osannolikt att kopparkapslarna skulle korrodera, säger Willis Forsling som är ledamot i Kärnavfallsrådet.

Räcker det att tala om vad som är osannolikt, när det handlar om säkerheten i slutförvaret?
– Det finns ingenting i världen som är hundra procent säkert. Vi tycker att när det gäller frågan om kopparkorrosion så är det tillräckligt säkert utifrån de vetenskapliga rön som finns.
Willis Forsling betonar att Kärnavfallsrådet inte har tagit ställning till om SKB:s metod är den mest lämpliga. Man vill bland annat se pålitliga data om just korrosion av koppar i slutförvarsmiljö. Dessutom ska kärnavfallsbolaget redovisa svar på en rad frågor om bentonitleran som skyddsbarriär, vid Kärnavfallsrådets seminarium i Oskarshamn nästa vecka.
– Bevaras inte bentonitleran som kopparkapslarnas beskyddare är det större risk att det händer saker, säger Willis Forsling.