En namninsamling till förmån för utbyggnad av Tallparksgården har initierats av Jan Stanje i PRO Öregrund. Lennart Brolin är ordförande i det lokala utvecklingsrådet i Öregrund, och han delar den irritation som finns på orten.

– Det är tråkigt. Jag kan inte säga att enskilda politiker eller tjänstemän gjort fel, men det är felprioriterat redan från början när man inte satsat långsiktigt på vissa saker. Till äldreboende ska vi allihop, säger Lennart Brolin.

Än så länge finns inget beslut i socialnämnden om att stoppa projektet. Vid nästa möte i december väntas politikerna få en dragning från tjänstemännen om hur långt arbetet kommit. Cirka 3 miljoner kronor har hittills lagts ned på detaljplan, förstudier och utredningar. Inom någon vecka är alla byggritningar dessutom klara, säger socialchef Håkan Dahlqvist.

Artikelbild

| Att ersätta Tallparksgården i Öregrund med en ny, modern byggnad på samma plats skulle kosta mellan 175 och 200 miljoner kronor, enligt kommunens bedömning.

– Framför allt är det många som lagt ned mycket tid och engagemang tid på det här parallellt med ordinarie jobb. Det är ett fantastiskt hus planerat, både välgenomtänkt och med ett fantastiskt läge.

Håkan Dahlqvist säger att ekonomin är den springande punkten som politikerna i kommunen har att ta ställning till. Att göra i ordning tomma lokaler intill korttidsboendet vid Östhammars vårdcentrum skulle betyda en årlig besparing i tiomiljonersklassen jämfört med "nya" Tallparksgården i Öregrund.

– Det finns 14 tomma platser att ta i anspråk vid Vårdcentrum med mycket begränsade ombyggnationer. Med det räknar vi med att behovet täcks i fyra till sju år framåt, sedan kan man utöka successivt med ytterligare 14 boendeplatser.

Måste någon verksamhet flytta på sig i så fall?

Artikelbild

| En konsultutredning föreslår förbättringar som gör att man kan fortsätta med dagens verksamhet i 15 till 20 år på Tallparksgården i Öregrund.

– Så kan det bli. Men vi räknar med att tillgång på lokaler vid Östhammars vårdcentrum gör att all vår verksamhet ska rymmas, säger Håkan Dahlqvist.

Inga planer finns på att avveckla Tallparksgården i Öregrund.

Artikelbild

| Tallparksgården i Öregrund skulle enligt planerna ersättas av ett nytt äldreboende, Tallparkshöjden, med upp till 60 platser. Ökade hyreskostnader skulle bli för tungt att bära anser kommunstyrelsen som lagt projektet på is.

– En konsultutredning föreslår förbättringar som gör att man kan fortsätta med verksamheten i 15 till 20 år, och vi ser att det finns människor i Öregrundsområdet som kommer att behöva vård och omsorg i många år framöver, säger Håkan Dahlqvist.

Lennart Brolin menar att Tallparksgårdens äldreboende är oerhört viktig för orten. Han hoppas på en utbyggnation.

– Det som vi tyckt varit så bra med Tallparken är att det funnits något här när vi blir gamla. Nu finns det en diskussion om man naggar på skolan och åldringsvården, att det är svårt att motivera folk att flytta till Öregrund. Det måste finnas en service för att folk ska vilja satsa, säger Lennart Brolin.

Läs även:

Utbyggnad stundar för äldreboende

"Vi vill värna om brukarna i det tuffa läget vi har"