Kultur- och fritidsförvaltningens chef Susanna Westman påbörjade sin tjänst 21 augusti ifjol efter att ha arbetat en period vid Migrationsverket. Tidigare har hon haft en tjänst på Östhammars kommun år 2004-2013 som kultursekreterare, och hon har även varit tillförordnad kulturchef. Att Susanna Westman väljer att sluta beklagar kommundirektör Peter Nyberg.

–  Hon har sagt upp sig för att gå vidare och göra annat i livet. Det är jättetråkigt, hon är en mycket duktig person som jag jobbat med i många år. Men det här handlar om henne och vad hon känner och vill.

UNT har varit i kontakt med Susanna Westman som inte vill kommentera saken. Tills vidare är tekniska förvaltningens chef Helene Åsbrink tillförordnad chef på kultur- och fritidsförvaltningen, säger Peter Nyberg.

– Som längst kan det vara till årsskiftet. Det är uppenbart att Helene Åsbrink får dela sin tid mellan förvaltningarna och en sådan här kraftsamling kan man göra ett tag, men det fungerar inte under en längre period.

Efter sommaren ska rekrytering av Susanna Westmans efterträdare påbörjas. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Jonas Lennström (S) beklagar liksom Peter Nyberg att Susanna Westman slutar.

– Jag tycker det är väldigt tråkigt, men har full respekt för att hon gör det här valet.

Påverkar det här planeringen inför nyinvigningen av kulturhuset Storbrunn i september?

– Nej, den planeringen är så långt gången att det inte ska påverka.