I en utvärdering som gjorts på tjänstemannanivå vid kultur- och fritidsförvaltningen konstateras att årets kulturfestival 26-30 juni lockade runt 3 900 besökare. Borträknat 650-årsjubileumskonserten på Krutudden, som inte ingick i budgeten på 150 000 kronor, rör det sig om cirka 1 900 personer. Det var färre medverkande arrangörer och evenemang än tidigare år – däremot fler aktiviteter per evenemang.

I rapporten står att också att det inte är rimligt att driva och samordna projektet kvalitativt med endast 20 procent i arbetstid för en projektledare, och jämförelse görs med Fest i Heby och Uppsala kommuns Kulturnatten. "Att endast ha en person som ska arbeta med festivalen är också väldigt sårbart" skriver rapportförfattaren Lisa Karm Togo.

Tre förslag på utveckling av festivalen har lämnats till kultur- och fritidsnämnden. Det första har som huvudmål att locka fler åretruntboende och går ut på att flytta festivalen till ett fåtal dagar på hösten och samla alla aktiviteter till en plats som kan ändras från år till år. Enligt det andra förslaget flyttas festivalen en längre bit in på sommaren, för att nå fler semesterfirare, samtidigt som turistnäringen engageras mer och projektet genomförs vartannat år. I förslag tre släpper kommunen samordningen av en gemensam festival och en satsning görs i stället på att utveckla specifika evenemang som sommarlovsaktiviteter för barn och unga.

Något beslut togs inte i samband med att rapporten var uppe på kultur- och fritidsnämndens senaste möte.

– Det var bara en redovisning. Vi kommer att ta ställning till förslagen vid nästa möte, säger Maria Nyström (KD) som är vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Har du någon egen uppfattning i nuläget?

– Nej, jag vet inte åt vilket håll det kommer gå. Vi ville ha mer underlag själva också, säger Maria Nyström.