Havs- och vattenmyndigheten har bjudit in en rad representanter till mötet om marint områdesskydd och fiskereglering (se fakta). Synpunkter har redan inlämnats från företrädare för det kustnära fisket längs Upplandskusten:

"Det industriella fisket i Ålands hav slår hårt mot kustfisket. Reglerna för det småskaliga kustfisket måste ses över. Vi anser vidare att konkurrensen från gråsäl och skarv måste uppmärksammas" skriver företrädare för Gräsö-Öregrund fiskareförening och Grisslehamns fiskehamnsförening.

Man föreslår bland annat att rapporteringskrav slopas vid små mängder fisk och att trålförbud införs i Ålands hav och Södra Kvarken utanför Gräsö.

Artikelbild

| Vill se åtgärder. Det kustnära yrkesfisket i Uppsala län och Stockholms län anser att trålning, säl och skarv hotar förutsättningarna för deras försörjning. Enklare regler efterlyses också inför mötet med Havs- och vattenmyndigheten.

– Vi vill få bort trålningen. Det räcker med garnfiske, om det ska kunna bli någon fisk kvar överhuvudtaget, säger Sigvard Sundell som är ordförande i Gräsö-Öregrund fiskareförening.

Dessutom vill man att säl och skarv införlivas i fiskeförvaltningen med motiveringen att de orsakar nedgångar i beståndet av gös, sik och abborre. De kustnära yrkesfiskarna har stöd av länsfiskekonsulent vid länsstyrelsen i Stockholm, Henrik C Andersson, både när det gäller kraven på trålförbud och regelförenklingar.

– Jag håller med om alla punkterna. Att det kustnära fisket har samma regler som de gigantiska trålarna som opererar över alla världens hav, det är helt orimligt tycker jag. När det gäller påverkan på fiskebestånden är det inte ens korpserien mot elitserien.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten är det garnfisket från de kustnära fiskarna som står de stora fångsterna i Ålands hav. Henrik C Andersson anser emellertid att detta fiske är långsiktigt hållbart, men att det hotas av storskaligt trålfiske. Det bästa vore enligt honom om det gick att få till en utflyttning av trålgränsen, från fyra till tolv sjömil från den så kallade baslinjen. I praktiken skulle det innebära ett trålförbud bland annat i Ålands hav och en bra bit ut från kusten.

– Jag har det här budskapet med mig från ett stort antal småskaliga kustfiskare i Uppsala och Stockholms län och jag önskar att vi kan nå en frivillig överenskommelse med det pelagiska fisket. De har ju hela Östersjön att tråla i.

Länsstyrelsen kommer även att föreslå fler fredningsområden för ostkusten för att skydda sötvattensarter som gädda, abborre och gös. Det är ett led i arbetet med marint skyddade områden och från fiskeföreningarna i norra Roslagen finns flera förslag på sådana områden, säger Henrik C Andersson.

– Hos fisket finns alltid ett stort motstånd för reglering av fiske i marint skyddade områden. Men i det här fallet företräder jag kustfisket i Stockholms och Uppsala län för att minska det storskaliga pelagiska fisket, som hotar både fisket och de marina värdena inne i skärgårdarna.