Kommunen är med i styrgruppen som tagit beslut om mervärdespengarna, som kommer från SKB:s ägare. Barn- och utbildningsnämnden beslutade nyligen om motsvarande insats från kommunen för att bygga upp laboratoriet inom kraft-, värme- och ventilation.

Meningen är att KVV-labbet ska göra utbildningarna på Bruksgymnasiet mer attraktiva samt att både skolor och företag i hela Uppsalaregionen ska kunna hyra och använda labbet. Enligt Östhammars kommun finns fem utbildningsanordnare som är intresserade: Yrkeshögskolan på Bruksgymnasiet, Forsmarks skola, Fyrisskolan i Uppsala, Industriteknik på Högbergsskolan i Tierp samt Kärnkraftsteknik på Uppsala universitet. Flera företag har också anmält intresse för KVV-labbet med målet att höja personalens kompetens, bland annat SKB, Forsmarks kraftgrupp, Holmen, Sandvik och Atlas Copco.