De allra flesta i Östhammars kommun har fått tillbaka elektriciteten efter stormen Alfridas framfart. Men på fredagseftermiddagen saknade 176 av Vattenfalls kunder i kommunen ström och flera har fått uppgifter om att det kan dröja till den 10 januari innan strömmen och värmen återvänder. Nu har Östhammars kommun gått ut med information på sin hemsida som riktar sig till invånare som behöver stöd.

– Efter att Vattenfall ändrat sin prognos är situationen en helt annan. Nu tvingas människor vara utan el och vatten under en längre period, säger Peter Nyberg, kommundirektör på Östhammars kommun.

I kommunens information listar man bland annat platser där kommuninvånare kan hämta vatten och ladda telefoner. Sim- och sporthallar i Östhammar, Gimo, Österbybruk och Alunda kommer tillsammans med Svenska kyrkan och Furuhöjdskyrkan i Alunda att hålla öppet under helgen.

– Det vi inte har organisation för att klara av själva har frivilligorganisationer, till exempel kyrkor, gått in och hjälpt till med snabbt och bra. Det har varit till ofantligt stor hjälp. Civilsamhället kompletterar oss, säger Peter Nyberg.

Är det här en ovanlig situation för er som kommun?

– Vi är vana att hantera situationer under kortare perioder. Till exempel när det uppstår en vattenläcka eller om det skett en brand. Stormen, och det som skett efteråt, påverkar under längre tid, säger Peter Nyberg och fortsätter:

– Vi har fått fundera kring vår roll i det här och diskuterat hur vi kan bidra.