– Lärarna ska få tid att vara lärare, säger partiets förstanamn Julia Andersson inför fullmäktigevalet.

Hon lyfter fram Liberalernas föreslagna miljardreform på riksnivå med 18 000 lärarassistenter.

– För Östhammars kommun skulle vårt förslag ge 36 lärarassistenter, som får spridas jämlikt mellan skolorna.

Stärkt elevhälsa, mer fritidspersonal och fler specialpedagoger nämns ibland i skoldebatten. Varför just lärarassistenter?

– De kan vara rastvakter, sköta frånvaroregistrering och administration som tar mycket tid. De kan också användas om någon elev inte får vara kvar i klassrummet. Men lokalt vill vi också säkra tillgången till psykolog och kurator via elevhälsan. Det måste till större resurser för att stödja barn och unga med psykisk ohälsa.

Liberalerna går även till val på att kommunen bör införa ett oberoende brukar- och äldreombud som inte sorterar under socialförvaltningen, utan direkt under kommunstyrelsen. Julia Anderssons föddes själv med en cp-skada och har varit rullstolsburen sedan födseln.

– Det behövs en neutral person som kan ge stöd gentemot myndigheterna och till dem som inte kan eller orkar göra sin röst hörd.

Är det här ett problem i dag?

– Ja, jag har en funktionsnedsättning själv och vet hur svårt det kan vara att få hjälp och stöd. Jag har även tvillingsyster som är multifunktionshindrad. Men det här handlar inte om att tycka synd om någon, utan att ge människor frihet att leva ett värdigt liv med samma rättigheter som alla andra.

LSS-frågorna är viktiga för Julia Andersson.

–  Det var därför jag valde att engagera mig politiskt, jag kommer från en verklighet som jag vet hur den ser ut och jag vill förändra samhället på många plan.