I en pågående utvärdering av SSM:s arbete med ansökan från Svensk Kärnbränslehantering AB om att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark framgår att inte alla är nöjda med myndighetens beredning och hur den matchar lagstiftningen (se fakta). Resonemang som indikerat tveksamheter ska enligt SSM-utredaren Anders Wiebert ha strukits eller tonats ned. Han ifrågasätter i ett internt dokument daterat 30 januari 2018 hur SSM:s värdegrund har tillämpats och tar upp myndighetens förhållningssätt gentemot industrin och allmänheten. "Frågan faller ytterst ned till på vems uppdrag SSM arbetar".

Anders Wiebert vill inte kommentera det läckta dokumentet när UNT når honom.

– Det som står där, står där.

Artikelbild

| Intern kritik. Slutförvarsfrågan har länge varit på agendan i Östhammars kommun. År 2011 lämnade kärnbränslebolaget SKB in ansökan om att få bygga kärnbränsleförvaret i Forsmark. Här syns lokala politiker från Östhammars kommun och representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten och SKB vid en workshop på Gimo herrgård.

I höstas slutade SSM-experten Jan Linder som analyserat med tillverkningsaspekter och degraderingsprocesser för kopparkapseln under flera år. Ett skäl som angetts till SVT var att han inte fick gehör för sin uppfattning att korrosionfrågorna var inte helt utredda. UNT har sökt honom. Även andra experter har framfört kritik, vilket UNT skrivit om i höst.

Johan Anderberg i ledningsgruppen på SSM försvarar beredningen. Att en del har kritiska synpunkter och även ifrågasatt ställningstaganden ser han som naturligt och bra.

– Det är många som har synpunkter. Vi värnar om att alla medarbetare kommer till tals och att vi använder alla kompetenser vi har i organisationen. Det här är stort ärende för oss som vi hanterat i projektform, med 40 till 50 personer i grupper samt externa konsulter och experter.

Om flera av era egna experter haft invändningar i en sådan här tung fråga, varför har SSM inte tagit mer fasta på det?

Artikelbild

– Att kritiskt granska och analysera är vår profession. Men vi har också ett ansvar att ta ställning när vi har tillräckligt underlag, och det är inte alltid alla är med på tåget och köper allting.

I dokumentet nämns "grundläggande och kritiska frågor för strålsäkerheten"?

Artikelbild

– Vi är trygga med konceptet utifrån den stegvisa prövningsprocessen, men några vill alltid vända på fler stenar. Kopparkorrosionsfrågan är ett sådant exempel. Vi anser att vi haft tillräckligt bra underlag. Inför yttrandet till regeringen har vi dessutom stärkt vårt case och tagit in mer av externa remissinstansers synpunkter i vår beredning.

Johan Anderberg anser att SSM lever upp till sin värdegrund.

Artikelbild

– Ja, vi är självständiga i vår myndighetsutövning och har en väldigt stark värdegrund som bygger på öppenhet, integritet och vederhäftighet.

Läs även:

Artikelbild

Läckt arbetsmaterial tonas ned