Östhammars kommun vill göra sitt för att underlätta för de lantbrukare som drabbats hårt av den pågående torkan. Under tisdagen gick de ut med ett erbjudande till kommunens bönder som går ut på att de får slå och ta hand om hö som kommer från kommunens mark.

– Vi har sett över den mark vi har, men det är inte mycket. Lantbrukarna får gärna ta av det som finns i alla fall. De får slå och ta hand om höet, säger Lasse Karlsson, gatu- och fastighetschef på Östhammars kommun.

Varför gör ni detta?

– Det är brist på foder och det är flera kommuner som anammar detta. Vi vill inte vara sämre än dem.