Två personbilar kolliderade på länsväg 288 strax utanför Hökhuvud i Östhammars kommun. En räddningsinsats sändes till olycksplatsen och vägen stängdes av för trafik i båda riktningar.

Vid 15-tiden meddelade räddningsledningen att samtliga inblandade personer var ute ur fordonen. Inga uppgifter finns för närvarande om eventuella personskador.

Trafiken förbi olycksplatsen kunde senare börja släppas fram. Inga närmare uppgifter finns ännu om olycksorsaken.