Pär-Olof Olsson (M) är oppositionsråd och förstanamn på partiets lista inför fullmäktigevalet.

– Vi har lämnat en motion om en ny organisation. Strategiska beslut måste utredas hos kommunstyrelsen och inte ute i förvaltningarna. Saker sker för kortsiktigt och utan att det är genomtänkt av den politiska majoriteten i dag.

Han nämner som exempel de två nya sporthallarna som den politiska majoriteten vill bygga i Östhammar och Alunda kommande mandatperiod.

– Majoriteten ser ett bekymmer med att det är dåligt med halltider. Utan utvärdering eller analys över framtida behov av renovering av sporthallar, eller hur man kan utnyttja befintliga hallar bättre, slår man till och investerar nära 100 miljoner kronor.

Pär-Olof Olsson är enligt liknande resonemang kritisk till flera investeringsbeslut.

Vad skulle ni gjort annorlunda?

– Strategiska beslut ska vara utredda. Har vi ekonomiska förutsättningar att genomföra det här? Det behövs en riktig ekonom och en stadsarkitekt för att klara den långsiktiga planeringen och de personerna ska vara kopplade direkt till kommunstyrelsen.

Något konkret vallöfte har Moderaterna inte.

– Vi har sagt att det behövs en långsiktig strategi för att klara ekonomin och säkerställa kvaliteten i skolan och omsorgen.

Partiet vill lägga mer kraft på framtagandet av detaljplaner för bostäder.

– Vi har knappt en ledig bostad i Östhammars kommun i dag. Den bostadsproduktion som sker via Östhammarshem, Credentia och privata aktörer i Alunda är en droppe i havet.