Sedan några år utför bygg- och miljöförvaltningen en del kontroller via kanot för att se till att strandskyddsreglerna följs i Östhammars kommun. Det är något som oppositionsrådet P-O Olsson (M) reagerat på. Vid budgetfullmäktiges möte i veckan yrkade hans parti att kanotverksamheten upphör.

– Det finns ingen anledning att leta svartbyggen i skärgården med kanot. Varför leta bara i skärgården och inte i hela kommunen? När kommer terrängcyklarna så att man kan åka runt kring Norrskedika och Valö, frågade P-O Olsson retoriskt.

Moderaterna yrkade på att frigjorda medel från kanotkontrollen från och med nästa år används till att förenkla medborgarnas kontakter med bygg- och miljöförvaltningen. Men bygg- och miljönämndens ordförande Tomas Bendiksen (S) försvarade arbetsmetoden.

Artikelbild

| P-O Olsson (M) är kommunalråd för oppositionen i Östhammars kommun.

– Det tillhör myndighetsutövningen, och är ett sätt för kommunen att upptäcka olovliga byggen och verka för att lagar och regler följs. Man sparar dessutom mycket tid på att använda sjövägen. Det är en rejäl effektivisering, vilket brukar vara något som efterfrågas i det här forumet när vi diskuterar taxor.

Enligt Tomas Bendiksen är det också en rättvisefråga. Han sa att de som vill göra rätt för sig och följer lagstiftningen får en kostnad på cirka 9 000 kronor för ett strandskyddsärende.

– Om vi inte bedriver tillsyn kommer de som inte gör rätt för sig, utan gör intrång i strandskyddet, att klara sig undan.

P-O Olsson var inte nöjd med svaret.

– Den uppfattning jag fått när jag lyssnat är att det inte alls stämmer att man måste leta svartbyggen i skärgården. Det kan ske aktiviteter på andra sätt, med inspektioner efter tips från allmänheten om det byggts någon brygga eller sjöbod.

Oppositionen la också fram flera andra yrkanden. Bland annat ville man se besparingar inom miljö och hållbar utveckling, samt andra åtgärder som minskad administration för att kommunens kärnverksamheter inte ska drabbas av nedskärningar redan 2019.

Kommunalrådet Margareta Widén Berggren (S) menade att läget är tufft, men att majoritetens budget innebär långsiktig hållbarhet både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Hon påpekade att majoritetens förslag innebär att kommunstyrelsen får i uppdrag från 1 januari 2019 att starta ett arbete för att återställa målet om två procents överskott.

–  Vi vill satsa på välfärdsfrågorna trots de ekonomiska utmaningarna som finns.

Läs även:

Sporthallsbyggen skjuts upp

Svartbyggen upptäcks av tjänstemän i kanot