Bakom projektet, som fått ekonomiskt stöd av Föreningslyftet och Östhammars kultur- och fritidsförvaltning med totalt 77 500 kronor, står föreningen Konstvarning. Syftet är att ge barn möjlighet att på ett kreativt sätt bidra med sitt uttryck i det offentliga rummet, samtidigt som man skapar delaktighet i jubileet.

Föreningen ska enligt ansökan skicka 750 stenar med färg och instruktioner till skolor i Östhammars tätort. Stenarna målas av skolbarn, och lackeras av konstnärerna Kristina Jansson och Camilla Holewa med båtlack. Stenarna gjuts sedan fast i ett betonglager till en stenfiskskulptur med måtten 4x1 meter. Fisken anknyter till Östhammars stadsvapen. Placering är tänkt antingen på Sjötorget eller vid Källörsparken.