För fjärde året i rad arrangerar Jägarförbundet i Östhammar en jaktmässa. De första åren var den avsedd för föreningens medlemmar men är nu öppen för alla.

– Det var ett bra koncept som vi vidareutvecklade till en jakt- och viltmässa dit alla är välkomna, säger Inger Nordholm, en av arrangörerna, och fortsätter:

– Syftet är att göra något för våra medlemmar och bibehålla acceptansen för jakt. Vi vill även prata om alla fina resurser som vi har i våra skogar. Det finns både saker att äta och saker att titta på.

Artikelbild

| Julia Marklund och Inger Nordholm.

Mässan äger rum på den nedlagda gården Adolfsdal några kilometer utanför Harg. Gården är belägen i ett naturskönt skogsområde.

– Det är kul att vara i Hargs bruk som har en lång tradition av jakt. Harg är känt för vildsvin och hjorthägn, säger Inger Nordholm.

Olika utställare kommer finnas på plats där fokus självklart ligger på jakt och friluftsliv.

– Det kommer finnas aktiviteter för dem som inte är jägare. Det finns saker att titta och smaka på. Bland annat kommer det en konstnär som visar upp foton, säger Inger Nordholm.

Även mer jaktbetonade aktiviteter kommer finnas på mässan. Den som tar med sig en hund kommer att få möjlighet att träna spårning eller låta sin hund mäta sina krafter mot en låtsasälg eller vildsvin.

– Det finns en specialbyggd permobil som man klär ut till älg eller vildsvin som besökarna kan träna sina hundar på, förklarar Inger Nordholm.

Både Inger Nordholm och jägarkollegan Julia Marklund tror att jaktmässor är ett bra sätt att öka acceptansen för jakt i samhället.

– Jakt är alltid ett hett ämne och det behövs många aktiviteter för att bidra till en hög acceptans för jakt, säger Inger Nordholm.

Vad är det som är bra med jakt?

– Det bästa med jakt, förutom alla naturupplevelser, är att det finns en jätteresurs i skogen i form av ekokött. Djuren är inte gödda och är helt medicinfria. Det är en fantastisk förmån att få äta sådan mat.

Jakten är mansdominerad och har kritiserats för att ha en machokultur. Inger Nordholm hoppas att genom att visa upp andra sidor av jakt att fler kvinnor ska lockas till att bli jägare.

– I dag är åtta–nio procent av alla jägare kvinnor. Det känns tråkigt om det finns en massa kvinnor som går omkring och känner att de vill bli jägare. Vi försöker lätta upp stämningen och skapa en lite annan attityd.