Kommunstyrelsen får inom kort frågan på sitt bord. Vigselförrättare förordnas av länsstyrelsen som betalar 110 kronor per vigsel. Dessutom ger Östhammars kommun en årlig ersättning på 1 000 kronor för att täcka utgifter.

I en skrivelse från Östhammars vigselförrättare har önskemål lämnats om en översyn av de ekonomiska villkoren, utifrån vad som ingår i uppdraget i form av förberedelser, vigsel och efterarbete. Enligt ett tjänstemannaförslag som varit uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott kan ersättningen för hedersuppdraget höjas till 800 kronor per vigsel, vilket ska vara jämförbart med andra kommuner i länet. Samtidigt avvecklas den årliga ersättningen på 1 000 kronor.