Politikerna tog beslutet med tillägget att om borgensåtagandet träder i kraft har Östhammars kommun rätt att häva nyttjanderättsavtalet i förtid.

Föreningens renovering av Societetshuset Källör har pågått i ett antal år och nu planerar man att ta lån för att kunna restaurera torndelen närmast Östhammarsfjärden.

Läs även:

Källörs torn står på tur