"Jag kommer fortsätta verka för ett långsiktigt livskraftigt kustfiske som ska kunna fortleva och bidra till en levande landsbygd, kust och skärgård" svarar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på den fråga som ställts av riksdagsledamoten Agneta Gille (S) om de kustnära fiskarnas ansträngda situation. Ministern hänvisar även till myndighetsstrategin Svenskt yrkesfiske 2020 – hållbart fiske och nyttig mat som publicerades förra året. "Jag förväntar mig inte att myndigheterna redan ska ha hunnit implementera de strategiska målen" säger Bucht.