Det visar en ny opinionsundersökning som Novus Opinion gjort på SKB:s uppdrag. Enligt fjolårets undersökning var 82 procent för planerna, vilket betyder en minskning i år med 6 procentenheter.

73 procent av de svarande har mycket stort eller ganska stort förtroende för kärnavfallsbolaget. Motsvarande siffra för invånarna i Oskarshamns kommun är 82 procent. Novus har genomfört 890 telefonintervjuer i respektive kommun under perioden 9 april till 6 maj. Närmare tre av fyra (73 procent) i Östhammars kommun anser att frågan om slutförvaring ska lösas av dagens generationer om dagens teknik och kunskap uppfyller myndigheternas säkerhetskrav. 17 procent anser att det vore bättre att vänta med att lösa den långsiktiga förvaringen av det använda kärnbränslet, för att få tillgång till ny kunskap och teknik. I båda kommunerna tror en stor majoritet, cirka 9 av 10, att SKB:s framtida verksamhet kommer att ha en positiv inverkan på den egna kommunen.