Forsmark 1, 2 och 3:s personslussar in till reaktorinneslutningen ska analyseras. SSM har förelagt Forsmarks kraftgrupp att se över hållbarheten för personalslussarna så att de ska tåla en så kallad ångexplosion.

– Vi avser att utföra de analyser som SSM vill ha. Analyserna kommer att vara klara till den 30 september 2019 i enlighet med föreläggandet, säger Tomas Hägg, ställföreträdande presschef på Forsmarks kraftgrupp.

Är ångexplosioner ett problem för er?

– Med den kunskap vi har i dag så har vi inte bedömt ångexplosioner som ett problem för reaktorinneslutningens hållfasthet. Hade vi gjort det så hade vi gjort något åt det, säger Tomas Hägg.