Socialnämnden i östhammar kommun går back med över 42 miljoner kronor, det rapporterar P4 Uppland.

Enligt Kertin Björck (C) beror underskottet på att nämnden varit underfinansierad i två års tid:

– Vi har haft kontakt med kommunledningen och redovisat det ekonomiska läget kontinuerligt, hur vi legat till och att vi inte skulle klara det här.

Men enligt ordföranden ska inte den lagstadgade verksamheten, däribland äldreomsorg och socialtjänsten, påverkas av miljonsmällen.

– Det är den icke lagstadgade verksamheten som kan påverkas, säger hon och nämner besparingar på hälsofrämjande åtgärder inom nämnden.