Under tisdagen och onsdagen har runt 75 kvinnor som jobbar inom räddningstjänsten i Sverige mötts vid Gimo herrgård. Temat vid årets träff har varit "prestera och må bra på jobbet". Johanna Blomfeldt och Kristina Roberto är heltidsbrandmän och anställda vid Uppsala brandförsvar. De menar att föreningen, som funnits sedan år 2011, behövs av flera skäl.

– Vi är vana att vara en minoritet, men här sticker vi inte ut. Tanken är att man ska kunna få stöd och råd. Det är ett bra forum för att dela erfarenheter, lyfta problem och tala om olika lösningar, säger Johanna Blomfeldt.

Ett problem på flera arbetsplatser är kopplat till graviditet och återgång till arbetslivet efter föräldraledighet. Rökdykning får man enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter inte utföra vid graviditet eller amning.

Artikelbild

| Arrangörer. I två dagar har den rikstäckande föreningen Kvinnor inom rädningstjänsten haft nätverksträff i samarbete med Uppsala brandförsvar vid Gimo herrgård. Fr v. Johanna Blomfeldt och Kristina Roberto.

– Hur löser arbetsgivaren det? Dina arbetsvillkor ska inte försämras för att du blir gravid, säger Kristina Roberto.

Johanna Blomfeldt berättar att betydligt fler kvinnor än män lämnar yrket. En bidragande orsak är att flera kvinnor inte klarar av att komma tillbaka till jobbet som brandman när de fått ett eller flera barn.

– Det måste finnas förutsättningar hela vägen till en återgång, till exempel genom att man får professionell hjälp med träningsprogram för att behålla sin fysik, säger Kristina Roberto.

Frågan om hur många kvinnliga brandmän det finns i Sverige har de fått så många gånger att de kan svaret utantill: 197 kvinnor på heltid, och 616 kvinnor inom deltidsstyrka (räddningspersonal i beredskap). Fyra procent av dem som jobbar heltid är kvinnor, och sex procent av Rib-styrkorna är kvinnor.

Artikelbild

| Långväga besökare. Brandmän från räddingstjänsten i Hässleholm fanns på plats i Gimo.

Johanna Blomfeldt säger att siffrorna inte har förändrats nämnvärt sedan år 2015. Det är något som föreningens medlemmar vill ändra på, och vägen dit går bland annat genom förbättrade arbetsvillkor. På sina håll behöver arbetsgivare också arbeta mer aktivt med att få stopp på trakasserier och motverka utanförskap, menar de.

– Trakasserier ska inte förekomma på en arbetsplats. Det handlar om hur vi bemöter varandra, säger Johanna Blomfeldt.

Både hon och Kristina Roberto har jobbat i flera år som brandmän. De trivs med gemenskapen i brandstyrkan där man jobbar tätt ihop, ibland under ett helt dygn, och vill gärna slå ett slag för yrket som sådant. Kristina Roberto tror att många tjejer inte ser möjligheten.

– Det är ett roligt yrke där man får hjälpa människor. Och även om det finns fysiska krav behöver man inte vara Hulken för att bli brandman.