Martin Wahlsten (SD) ville tillmötesgå nämnden, men fick mothugg.

– Jag förstår att förslaget är lagt i all välmening, men man kan inte budgetera med underskott. Det är olagligt, sa Margareta Widén Berggren (S).

Jacob Spangenberg (C) undrade varför SD inte lyft frågan tidigare och efterlyste förslag var pengarna skulle tas, men fick inget svar.

Fullmäktige antog kommunstyrelsens förslag till beslut där det framgår att det saknas medel att fördela till den begärda ramökningen. Prognosen visar ett underskott på cirka 45 miljoner kronor. Det heter i beslutet att kommunstyrelsen inför budget 2019 kommer att ta hänsyn till de behov som socialnämnden uttryckt i sin begäran.