– Länsstyrelsen har sagt ja till en ansökan om jakt då vi vet att skarven är ett återkommande problem för yrkesfiskare längs med hela Östersjökusten från Karlholm och söderut, säger Sebastian Olofsson, vilthandläggare på länsstyrelsen.

Det är Gävle Fisk som är producentorganisationen för yrkesfiskarna i Uppsala län som lämnat in ansökan till länsstyrelsen om jakten på skarv.

I ansökan förklarar Gävle Fisk att syftet med jakten är att förhindra allvarlig skada på fångst, redskap samt att skydda det känsliga fiskbeståndet i Östersjökusten samt vid naturreservatet Gräsö östra skärgård.

Enligt länsstyrelsens beslut är det bara innehavare av så kallad yrkesfiskarlicens eller de inhyrda jägare som får bedriva jakt på skarven.

– Vi vet att skarven kan göra åverkan och skada fiskarnas utrustning. I beslutet sägs därför att jakten ska bedrivas på de ställen där fiskarna har sin utrustning, förklarar Sebastian Olofsson.

I beslutet, som gäller fram till och den 31 december 2018, sägs att maximalt 200 storskarvar och mellanskarvar får skjutas.